Ayesha Khan Singing “Aitebar bhi aa hi jayega” with Hamza Ali Abbasi


Ayesha Khan Singing "Aitebar bhi aa hi jayega" with Hamza Ali Abbasi