Mashal Khan Ke Room Main Kia Likha Gaya aur Wahan Kis Ki Tasveer Nikli ??

Mashal Khan Ke Room Main Kia Likha Gaya aur Wahan Kis Ki Tasveer Nikli ??