Jab Tak Tumhara Show Hai, Tum Apni Ami Kay Ghar Raho .. Why Sanam Jung’s Husband Said To Sanam ??

Jab Tak Tumhara Show Hai, Tum Apni Ami Kay Ghar Raho .. Why Sanam Jung’s Husband Said To Sanam ??