Masjid al-Haram sey tashvesh nak khabar agai, Ak martaba phir crane ghir gai.

Masjid al-Haram sey tashvesh nak khabar agai, Ak martaba phir crane ghir gai.