Mahira Khan and Sheheryar Munawar Performance @ Lux Style Awards

Mahira Khan and Sheheryar Munawar Performance @ Lux Style Awards