Mahira Khan and Sheheryar Munawar Performance @ Lux Style Awards

Mahira Khan and Sheheryar Munawar Performance @ Lux Style AwardsMahira Khan and Sheheryar Munawar Performance @ Lux Style Awards: http://goo.gl/HfTIhL
video-dekhne2