Desh ko dekh kar mun mai pani ajata hai , desh ko dekhkar pakarleti hain? Watch Actress Noor reply

Desh ko dekh kar mun mai pani ajata hai , desh ko dekhkar pakarleti hain? Watch Actress Noor reply