Qandeel ko qatal karne ke baad uska bhai ne saman ke sath kiya kiya

Qandeel ko qatal karne ke baad uska bhai ne saman ke sath kiya kiyaQandeel ko qatal karne ke baad uska bhai ne saman ke sath kiya kiya: http://goo.gl/1LsjYB
video-dekhne2