Mujhey Tu Jahanum Mein Jana Hai, Wahan Dukhi Logon Ki Khidmat Karon Ga – Abdul Sattar Edhi

Mujhey Tu Jahanum Mein Jana Hai, Wahan Dukhi Logon Ki Khidmat Karon Ga – Abdul Sattar EdhiMujhey Tu Jahanum Mein Jana Hai, Wahan Dukhi Logon Ki Khidmat Karon Ga – Abdul Sattar Edhi: http://goo.gl/3BiSVA
video-dekhne2