” Main Qabar Andheri Me Ghabraunga Jab Tanha ” – Amjad Sabri’s family while reciting near Amjad Sabri’s grave

” Main Qabar Andheri Me Ghabraunga Jab Tanha ” – Amjad Sabri’s family while reciting near Amjad Sabri’s grave