” Main Qabar Andheri Me Ghabraunga Jab Tanha ” – Amjad Sabri’s family while reciting near Amjad Sabri’s grave

” Main Qabar Andheri Me Ghabraunga Jab Tanha ” – Amjad Sabri’s family while reciting near Amjad Sabri’s grave” Main Qabar Andheri Me Ghabraunga Jab Tanha ” – Amjad Sabri’s family while reciting near Amjad Sabri’s grave: http://goo.gl/9HS3nD
video-dekhne2