Aap Khate Bharat ka hain Aur Baat Pakistan Ki Karte Hain…Watch Sharukh Khan’s Reply

Aap Khate Bharat ka hain Aur Baat Pakistan Ki Karte Hain…Watch Sharukh Khan’s Reply
video-dekhne2