Peshawar Zalmi’s Darren Sammy starts speaking Pashto

‪‎Darren Sammy pashto Message For‬ Peshawar ZalmiPeshawar Zalmi’s Darren Sammy starts speaking Pashto: http://htl.li/YlU9v
video-dekhne2