Nokar Bi Insan Hotay hain ! ( Short Story )

nokar be insan he hot hain